HKGalden時事臺
發表文章發起投票
從高登仔看膠登仔
呢個係巴打中傷膠登仔 話admin 亂bam人 一定唔係真啦

http://forum3.hkgolden.com/view.aspx?message=4896151&page=3

竟然有人正評<<膠登唔掂>>
http://forum13.hkgolden.com/view.aspx?type=CA&message=4896875
呢個post 講d野其實我都幾buy
唔知幾時開始膠登仔就開始同高登仔對立
之後又成日屌9 d 新人咪撚上高登 之後就趕人走
我都唔明白 同埋好無謂

膠登仔成日都講
唉 驚乜野 我地照上膠登搞起佢咪得law

但事實係d人上膠登愈黎愈少
又冇post 好睇
d人就不斷流失

之後又有班契弟講, 唔緊要 我地d核心人士仲o係度

好啦好啦 最後得番核心人士o係度

吹水台第一頁最底顯示10日前

o個段時候 任何一個膠登核心人士(ex: 大麻巴打)走左
我包講膠登仔實一堆人走

最後就一定執硬

最後都係講句 咪撚d人一講高登/ 又或者高登熄登 開post 就屌人番高登
呢d其實係比高登仔認識下膠登既時候
當你講既話題吸引既時候
班高登仔就會自然過檔過黎
人就自然多

冇input 得output 就好快玩完
Good27Bad4
2013/12/28, 8:20:35 晚上
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票