HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
和理「報復性存錢及「青年養老院,呢D「病態社會現象,點樣打擊中共政權?「買家悔恨對中港經濟,有幾大鑊
「報復性存錢」及「青年養老院」,
呢D「病態社會現象」,點樣打擊中共政權?
「買家悔恨」對中港經濟,有幾大鑊 ?
點解中國人,咁喜歡「報復乜乜」「報復物物」?

和理看天下

https://m.youtube.com/watch?v=fMl4RptPgRw

Jul 9
2024

#和理看天下
#中國民族主義
#中國極端民族主義
https://mewe.com/i/和理看天下
#和理看天下
#中國民族主義
#中國極端民族主義
#中國仇外情緒
#報復性存錢
#青年養老院
#點樣打擊中共政權
#買家悔恨
Good0Bad0
2024/07/10, 8:45:28 早上
引用快速引用
本貼文共有 1 個回覆


香港冇地方, 住貴渣嘛, 唔係都有市場.

人地 1500 一個月可能有大學宿舍級數套房, 你香港比 5000 一個月同樣級數係有, 深井半山邨屋位組合屋.

單身, 又唔需要同上一代住, 都不知幾爽.


#12024/07/10, 5:29:47 下午
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆