HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
冇格仔 美國請飲敬酒唔飲飲罰酒? 美國會要求拜登堅定制裁香港法官,關閉經貿辦!
【香港1B】
美國請飲敬酒唔飲飲罰酒?
美國會要求拜登堅定制裁香港法官,關閉經貿辦!
拜登願對港共既往不究,只屬答允兩大條件!
14/05/2024

Hong Kong Uncensored 香港冇格仔

https://m.youtube.com/watch?v=qhARvbL2KZU
Good0Bad0
2024/05/14, 12:36:18 下午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆