HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
曹家超 馮智政 由錢志健羅家聰花生反映,網台復興有望!網台KOL其實係香港執笠潮的最大苦主
曹家超 馮智政
【直播】
由錢志健羅家聰花生反映,網台復興有望!
網台KOL其實係香港執笠潮的最大苦主!
馮同學談網台生意經;
堅離地政經同仇斯達有乜分別?
曹總的大學北上掛職秘辛
17/04/24

Hong Kong Uncensored 香港冇格仔

https://m.youtube.com/watch?v=fSX9GVzqzOY

Apr 22
2024

0:00:00-0:21:05 由錢志健羅家聰花生反映,網台花生成為流量密碼可能是網台復興跡象!網台KOL其實係香港執笠潮的最大苦主!
0:21:05-0:28:18 馮同學的網台生意經:網台帶貨仲有冇得做?網台開班反而有得做?
0:28:18-0:40:22 馮同學:我地同仇斯達有乜分別?基層鐘意工聯會多過社民連,因為爛泥扶唔上壁?點解基層父母唔應該教仔?
0:40:22-1:02:29 曹總的大學北上掛職秘辛

課金支持:

/ hkuncensored
請我地飲杯咖啡:https://www.buymeacoffee.com/hongkong...
run to free 曼城自由跑:https://donorbox.org/123hk2024man/fun...
Good0Bad0
2024/04/22, 8:24:18 早上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆