HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
冇格仔 北京半馬造馬裁決出爐!何杰及三非洲跔手被取消資格,胡錫進大講風涼話,特步係最大輸家
【國情2A】
北京半馬造馬裁決出爐!
何杰及三非洲跔手被取消資格,
胡錫進大講風涼話,
特步係最大輸家,
北京半馬組委會也是笑話!
20/04/2024

Hong Kong Uncensored 香港冇格仔

https://m.youtube.com/watch?v=me8pVX5TvpQ

Apr 20
2024

課金支持:

/ hkuncensored
請我地飲杯咖啡:https://www.buymeacoffee.com/hongkong...
run to free 曼城自由跑:https://donorbox.org/123hk2024man/fun...
Good0Bad0
2024/04/20, 11:55:49 中午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆