HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
黃世澤 習近平諗住吞晒啲爛尾樓落肚 最後結果好大機會係中國公共財政自爆 習式經濟政策理念只會越嚟越
習近平諗住吞晒啲爛尾樓落肚
最後結果好大機會係中國公共財政自爆
習式經濟政策理念只會越嚟越匪夷所思
黃世澤幾分鐘評論
20240418

martin oei

https://m.youtube.com/watch?v=OzL-guiqAAQ

Apr 18
2024

#爛尾樓
#習近平
#經濟
#習近平 #爛尾樓 #中國

00:00 習近平諗住吞晒啲爛尾樓落肚 最後結果好大機會係中國公共財政自爆
02:10 中國打算收購晒啲爛尾樓
06:02 中國係太多爛尾樓
12:34 中國公共財政爆炸?
16:35 習近平只會越來越瘋癲

#China #經濟 #公共財政 #樓市 #評論 #4K #黃世澤
https://martinoei.com/
集數:001066
Good0Bad0
2024/04/20, 11:21:34 上午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆