HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
黃世澤 香港執笠鋪頭多到要成立關注組 情況只會越嚟越差猶如東德 香港銀行系統下一個崩潰
香港執笠鋪頭多到要成立關注組
中國人唔嚟消費而藍絲只係要救黨唔救港
情況只會越嚟越差猶如東德
香港銀行系統下一個崩潰
黃世澤直播評論
20240330

martin oei

https://m.youtube.com/watch?v=cCjIfSZy2FY

Mar 31
2024

#經濟蕭條
#hongkong
#中國
#鋪頭 #金融中心遺址 #hongkong

00:00 李澤鉅呼籲政府做嘢力保金融中心地位 問題係習近平唔想做嘢
香港周街執笠鋪頭
藍絲自己只係想救共產黨
中國人走資都唔消費
香港銀行系統下一個冧

#經濟蕭條 #中國 #China #香港 #評論 #4K #黃世澤
https://martinoei.com/
集數:001023
Good0Bad0
2024/04/02, 11:04:22 上午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆