HKGalden影視臺
發表文章發起投票回覆
三體本身世界觀就充滿中國政治隱喻 習近平會唔會變成咗小說裡面葉文潔
三體本身世界觀就充滿中國政治隱喻
習近平會唔會變成咗小說裡面葉文潔
三體星球係唔係根本係影射日本
小粉紅自行引爆作者唔公開講嘅政治討論
黃世澤直播評論
20240322

martin oei

https://m.youtube.com/watch?v=w-7jGDAdJos

Mar 23
2024

#三體
#中國
#文革
#三體 #中國 #文革

00:00 三體本身世界觀就充滿中國政治隱喻 習近平會唔會變成咗小說裡面葉文潔
01:37 三體文革畫面嘅必要性
18:43 三體世界觀嘅日本影射
33:20 習近平會唔會現實版嘅葉文潔
47:00 三體嘅中國政治解讀係空白

#習近平 #葉文潔 #劉慈欣 #China #評論 #4K #黃世澤
https://martinoei.com/
集數:001011
Good0Bad0
2024/03/23, 11:26:12 上午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆