HKGalden影視臺
發表文章發起投票回覆
吳志森 香港導演,台灣電影,大陸票房冠軍。 《周處除三害》喺中國大賣,真係因為隱藏諷刺共產黨嘅密碼?
20240318
吳志森
香港導演,台灣電影,大陸票房冠軍。
《周處除三害》喺中國大賣,真係因為隱藏諷刺共產黨嘅密碼?

Ng Sam

https://m.youtube.com/watch?v=KgSfnBj-zMc
Good0Bad0
2024/03/19, 1:09:29 下午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆