HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
張寶華 勇先 消失的記憶 當泰國向前進 香港向後退 香港越來越多事正在消失中
張寶華
勇先 消失的記憶
當泰國向前進 香港向後退
走了的人會否回來
香港越來越多事正在消失中
張寶華 讀書
20230521

https://m.youtube.com/watch?v=pWo1vCqKino

Too Simple Sometimes Naive

May 22
2023

#張寶華
#泰國
#移民潮
#消失的記憶 #香港 #中國

00:00 勇先 消失的記憶 當泰國向前進 香港向後退
00:32 現在很難找到書
03:37 散水散到跳舞相當匪夷所思
05:54 睇新聞乜都睇唔到
07:54 泰國政治會扭轉希望?
12:08 泰國向前進,香港向後退
15:41 為招募唔係香港人入警隊乜都得
19:12 第一次移民潮的香港
21:55 今次走了的人,回來的機會好微
24:57 昔日越南,今日香港?
28:58 血濃於水?

#勇先 #有線新聞 #書店 #泰國 #移民潮 #BNO #讀書 #張寶華
__
此為節錄版,完整版請去
https://www.patreon.com/sharoncheung
做年費會員!
__
Patreon: https://www.patreon.com/sharoncheung
Facebook: https://www.facebook.com/cheungpowahc...
Instagram: https://www.instagram.com/sharon_po_w...
官網: https://sharoncheung.me
Good0Bad0
2023/05/27, 10:42:51 上午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆