HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
冇格仔 棟篤笑被判極刑,岳敏君被批辱軍, 解放軍神聖不可侵犯,對台備戰先兆?
【國情2B】
棟篤笑被判極刑,岳敏君被批辱軍,
解放軍神聖不可侵犯,對台備戰先兆?
27/05/2023

https://m.youtube.com/watch?v=ujpI5E-xxpM&t=4s

Hong Kong Uncensored 香港冇格仔

May 27
2023

課金支持: https://www.patreon.com/hkuncensored

Hong Kong Uncensored 香港冇格仔
49K subscribers
Good0Bad0
2023/05/27, 10:25:22 上午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆