HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
冇格仔 貴州酒廠「辱習」軟對抗, 諧音「悉淨瓶」被罰四十萬!
【國情2A】
貴州酒廠「辱習」軟對抗,
諧音「悉淨瓶」被罰四十萬!
27/05/2023

https://m.youtube.com/watch?v=h_vBfaS6GUA

Hong Kong Uncensored 香港冇格仔

May 27
2023

課金支持: https://www.patreon.com/hkuncensored

Hong Kong Uncensored 香港冇格仔
49K subscribers
Good0Bad0
2023/05/27, 10:23:37 上午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆