HKGalden財經臺
發表文章發起投票回覆
吳明德 恆隆地產「陳啟宗」點樣「睇淡」香港經濟❗️ 從香港五大空置街道得到引證‼️
吳明德
恆隆地產「陳啟宗」點樣「睇淡」香港經濟❗️
從香港五大空置街道得到引證‼️|
04 May 2023

https://m.youtube.com/watch?v=L0rRLzSZrkY

Dr Ng Ming Tak, Victor

May 4
2023

#今天是禮物
#livingatthepresent
#吳明德教授

政經吳明德 | 講者:吳明德,大學教授,資深銀行家
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IG : https://instagram.com/drngmingtakvictor
⭐️Patreon⭐️ : https://www.patreon.com/living_at_the...
報料電郵:[email protected]
MeWe: https://mewe.com/p/drngmingtakvictor

網購吳明德教授書品

《金融覺醒 新一波財富轉移》
香港讀者︰
https://www.hktvmall.com/hktv/zh/main...

《逆轉勝 這場運動已經幫香港賺進了28萬億》
香港讀者︰
https://www.hktvmall.com/hktv/zh/main...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#今天是禮物 #livingatthepresent #吳明德教授

Dr Ng Ming Tak, Victor
213K subscribers
Good0Bad0
2023/05/05, 4:06:12 下午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆