HKGalden財經臺
發表文章發起投票回覆
利世民 TVB 小股東想改革大台?銀行危機下加密貨幣點解升咁多?我的人工智能實驗 #ChatGPT4
#利世民 20230317 星期五 |
TVB 小股東想改革大台?
銀行危機下加密貨幣點解升咁多?
我的人工智能實驗 #ChatGPT4

https://m.youtube.com/watch?v=Hifly78AOq4

利世民

Mar 18
2023

今日想講三件事,

第一件事係關於TVB,據說有啲小股東, 希望改革呢間電視台,究竟有冇可能呢?

第二件事, 我想講吓關於加密貨幣市場,同今次嘅銀行危機; 有人問,點解發生銀行危機之後,反而好似加密貨幣升咗唔少,原因究竟係乜呢?

第三件事,就係關於最新人工智能嘅應用; 究竟我實驗左呢幾日之後,發現咗啲乜嘢呢?

利世民
27.5K subscribers
Good0Bad0
2023/03/21, 11:26:46 上午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆