HKGalden學術臺
發表文章發起投票回覆
張寶華 塔木德 全世界都缺錢 特區政府識洗唔識搵 搶人才搶到亂晒籠 如何善用財富係一門學問
佛蘭克.赫爾 塔木德
全世界都缺錢 特區政府識洗唔識搵
搶人才搶到亂晒籠
如何善用財富係一門學問
張寶華 讀書
20230227

https://m.youtube.com/watch?v=aIWMGdon6C4

Too Simple Sometimes Naive

Feb 27
2023

#張寶華
#Talmud
#hongkong
#陳茂波 #財政預算案 #馬會

00:00 佛蘭克.赫爾 塔木德 全世界都缺錢 特區政府識洗唔識搵 搶人才搶到亂晒籠
00:15 全世界都缺水
02:04 劫馬會濟貧點解有問題
04:07 塔木德係乜
08:11 中國唔俾國企用Big 4核數有乜問題
13:45 港府用馬會開源有乜問題
17:12 馬會係一個金庫,依家政府、馬會明顯有衝突
20:02 政府開新位無帶嚟效益
22:32 政府資助乜創意產業
24:57 塔木德的慳錢智慧
26:40 賀建奎簽證審批根本鬧劇

#香港 #hongkong #公共財政 #塔木德 #Talmud #תלמוד #讀書 #張寶華
__
此為節錄版,完整版請去
https://www.patreon.com/sharoncheung
做年費會員!
__
Patreon: https://www.patreon.com/sharoncheung
Facebook: https://www.facebook.com/cheungpowahc...
Instagram: https://www.instagram.com/sharon_po_w...
官網: https://sharoncheung.me
Good0Bad0
2023/03/08, 11:41:20 中午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆