HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
黃世澤 中國出怪招利用淘寶迴避美國晶片限制 最後結果係成個中國電腦組裝業攬炒 連香港都會被波及
黃世澤
中國出怪招利用淘寶迴避美國晶片限制
最後結果係成個中國電腦組裝業攬炒
連香港都會被波及
美國全面封鎖中國晶片入口渠道係國策
黃世澤幾分鐘評論
20230202

https://youtu.be/T_cfEEvMoeA

martin oei
176K subscribers

#中國 #淘寶 #晶片

00:00 中國出怪招利用淘寶迴避美國晶片限制 最後結果係成個中國電腦組裝業攬炒
00:39 中國被針對機構居然透過淘寶買Intel Xeon、AMD果啲晶片
05:56 中國點樣利用漏洞
12:42 香港會好多機買唔到
19:10 中國玩唔起冷戰

#美國 #Intel #AMD #Nvidia #評論 #4K #黃世澤
https://martinoei.com/
Good0Bad0
2023/02/03, 8:24:06 早上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆