HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
黃世澤 日本政府喺沖繩島就台灣有事作出避難演習 呢啲演習好大機會美軍要求
黃世澤
日本政府喺沖繩島就台灣有事作出避難演習
呢啲演習好大機會美軍要求
大型撤退一向都唔係容易
香港人唔應該指望撤僑機提早離開
黃世澤幾分鐘評論
20230201

https://m.youtube.com/watch?v=PMS2eY6xJ7g

martin oei

Feb 1
2023

#台海
#沖繩
#台灣
#日本 #台灣 #沖繩

00:00 日本政府喺沖繩島就台灣有事作出避難演習 呢啲演習好大機會美軍要求
01:48 日本自衛隊打算就台灣有事沖繩避難計劃作演習
07:31 大型撤僑行動對軍人執行力要求好高
13:54 香港人去日本玩要有嘅覺悟
20:07 香港有事撤僑難度唔細,香港人應自行有秩序撤離

#琉球 #中國 #台海 #美軍 #美國 #評論 #4K #黃世澤
https://martinoei.com/
Good0Bad0
2023/02/03, 8:11:14 早上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆