HKGalden影視臺
發表文章發起投票回覆
冇格仔 棋哥包場俾港人街坊睇《飯戲攻心》!「打開門,行出去,行遠啲」係咪鼓勵移英?
【香港冇格仔】
棋哥包場俾港人街坊睇《飯戲攻心》!
套戲似乎為離散年代度身訂造,移英港人睇《飯戲攻心》有咩感覺?
「打開門,行出去,行遠啲」係咪鼓勵移英?
(第二節)11/12/2022

https://m.youtube.com/watch?v=Bp7PwZySuCc

Hong Kong Uncensored 香港冇格仔

Dec 12
2022

課金支持: https://www.patreon.com/hkuncensored
Good0Bad0
2022/12/12, 8:51:29 早上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆