HKGalden時事臺
發表文章發起投票
(會員編號: 4154) 機界新種,請你入一入黎!
我明白你做影印機的苦衷。

趁今次1112 事件,我地乘機搞大膠登佢。

不如分工啦,每人負責三個台,每日將高登既POST 轉貼過黎。

為期試驗一星期,之後再檢討?

我想負責: 娛樂台,時事台同感情台。
Good4Bad51
2013/11/12, 3:36:14 下午
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票