HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
冇格仔】 大陸青年拼命呼喊,香港人態度冷淡; 馮睎乾反問大陸人會否支持武統台灣,問題合理但強人所難
【香港冇格仔】
大陸青年拼命呼喊,香港人態度冷淡;
馮睎乾反問大陸人會否支持武統台灣,問題合理但強人所難
(第一節B) 29/11/2022

https://m.youtube.com/watch?v=rZ9_qMzotzo

Hong Kong Uncensored 香港冇格仔
Good0Bad0
2022/11/30, 10:08:18 上午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆