HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
冇格仔 日本奇蹟反勝德國隊 七成反送中案件或結案 深水埗Error辱罵咖啡仔累街坊
【香港冇格仔】
日本奇蹟反勝德國隊!證實坐穿牢底了!
七成反送中案件或結案,林定國良心發現?定係因為移民潮?
深水埗Error辱罵咖啡仔累街坊
(第二節) 23/11/2022

https://m.youtube.com/watch?v=2l3RBHSxCbU

Hong Kong Uncensored 香港冇格仔
Good0Bad0
2022/11/24, 10:22:10 上午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆