HKGalden財經臺
發表文章發起投票回覆
路思 利世民 財政司話動用儲備防饑能頂幾耐 財赤過千億或唔止..
路思
🔥🔥財經評論員利世民29:
香港經濟重傷傷勢係點?
將面對通縮最擔心非股而係...
財政司話動用儲備防饑能頂幾耐
財赤過千億或唔止..
港經濟唯一出路
美聯儲加息要睇債市!
強美元外溢效應

https://m.youtube.com/watch?v=0eZvQsXl_lQ

《看中國》香港頻道
Good0Bad0
2022/11/15, 5:24:58 下午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆