HKGalden飲食臺
發表文章發起投票回覆
流亡也風流 香港茶餐廰在英國重生! 堅持香港味道百份百,搶舖位!搶人才!搶食材! 英國經營有幾難?
【流亡也風流】
香港茶餐廰在英國重生!
堅持香港味道百份百,搶舖位!搶人才!搶食材!
英國經營有幾難?
29/10/2022

https://m.youtube.com/watch?v=YHOkkqirDdI

Hong Kong Uncensored 香港冇格仔
Good0Bad0
2022/10/31, 10:29:44 上午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆