HKGalden財經臺
發表文章發起投票回覆
吳明德 三個因素令市場慎重調整2022經濟預測 / 攞五皮都要查家宅,邊個仲會擺錢入中國?
吳明德
三個因素令市場慎重調整2022經濟預測 /
攞五皮都要查家宅,邊個仲會擺錢入中國?|
5Feb2022

https://m.youtube.com/watch?v=3gOkJpuAtSc

Dr Ng Ming Tak, Victor
188K subscribers

政經吳明德 | 講者:吳明德,大學教授,資深銀行家
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
⭐️Patreon⭐️ : https://www.patreon.com/living_at_the...
報料電郵:[email protected]
MeWe: https://mewe.com/p/drngmingtakvictor

希望各位支持🙏🏼🙏🏼🙏🏼
今天是禮物 🎁 Living at the present.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Good0Bad0
2022/02/06, 11:39:31 上午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆