HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
和理看天下 笑甩你棚牙 ! 中藥能治 Omicron ; 拆解呢個講法有幾可笑,有幾可悲 !
和理看天下
笑甩你棚牙 ! 中藥能治 Omicron ;
拆解呢個講法有幾可笑,有幾可悲 !
揭鍾南山如何被升上神枱 ?
分析袁國勇「兩罩論」係唔係想「整蠱」林鄭 ?

https://m.youtube.com/watch?v=PJdxXC39AiI

和理看天下
64.2K subscribers

#中藥能治Omicron
#笑甩你棚牙
#習近平下旨大力發展中醫
#鍾南山如何升上神枱
#袁國勇兩罩論有幾離地
#袁國勇整蠱林鄭
Good0Bad0
2022/01/14, 12:52:03 下午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆