HKGalden財經臺
發表文章發起投票回覆
吳明德 內地經濟保不到八七六,難道保五就可以嗎? |
吳明德
內地經濟保不到八七六,難道保五就可以嗎? |
5Jan2022

https://m.youtube.com/watch?v=gxnAa1h8xGk

Dr Ng Ming Tak, Victor
187K subscribers

政經吳明德 | 講者:吳明德,大學教授,資深銀行家
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
⭐️Patreon⭐️ : https://www.patreon.com/living_at_the...
報料電郵:[email protected]
MeWe: https://mewe.com/p/drngmingtakvictor

希望各位支持🙏🏼🙏🏼🙏🏼
今天是禮物 🎁 Living at the present.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Good0Bad0
2022/01/05, 11:49:53 上午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆