HKGalden娛樂臺
發表文章發起投票回覆
和理看天下 中港台藝人經理人要考牌,其實係由源頭開始,政治審查D藝人。依家最擔心,其實係阿花姐!
和理看天下
中港台藝人經理人要考牌,其實係由源頭開始,政治審查D藝人。
以後,港台藝人想搵「人仔」,難過登天喇!
依家最擔心,其實係阿花姐!

https://m.youtube.com/watch?v=VOl18viDeqU

和理看天下
61.4K subscribers

#藝人經理人考牌制度
#香港台灣藝人搵人仔
Good0Bad0
2021/12/28, 7:21:57 晚上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆