HKGalden財經臺
發表文章發起投票回覆
吳明德 「唱高散貨」的四代發展,四種騙徒要留意!|
吳明德
「唱高散貨」的四代發展,四種騙徒要留意!|
23Dec2021

https://m.youtube.com/watch?v=6q4maeGAkTk

Dr Ng Ming Tak, Victor
186K subscribers

政經吳明德 | 講者:吳明德,大學教授,資深銀行家
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
⭐️Patreon⭐️ : https://www.patreon.com/living_at_the...
報料電郵:[email protected]
MeWe: https://mewe.com/p/drngmingtakvictor

希望各位支持🙏🏼🙏🏼🙏🏼
今天是禮物 🎁 Living at the present.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Good0Bad0
2021/12/24, 11:32:58 中午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆