HKGalden財經臺
發表文章發起投票回覆
吳明德 銀行唔准賣財務產品仲會點賺錢? 如果你要買股票,你一定要諗呢幾隻..|
吳明德
【黃標over10日終轉綠】
銀行唔准賣財務產品仲會點賺錢?
如果你要買股票,你一定要諗呢幾隻..|
21Dec2021

https://youtu.be/kdwLFyFqbHI

Dec 21, 2021

Dr Ng Ming Tak, Victor
186K subscribers

政經吳明德 | 講者:吳明德,大學教授,資深銀行家
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
⭐️Patreon⭐️ : https://www.patreon.com/living_at_the...
報料電郵:[email protected]
MeWe: https://mewe.com/p/drngmingtakvictor

希望各位支持🙏🏼🙏🏼🙏🏼
今天是禮物 🎁 Living at the present.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Good0Bad0
2021/12/21, 10:39:55 晚上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆