HKGalden學術臺
發表文章發起投票回覆
張寶華 譚詠麟、彭帥、大S離婚事件看大陸女人、 台灣女人比較 大陸女人不會是省油的燈,港女其實好老實
張寶華
譚詠麟、彭帥、大S離婚事件看大陸女人、
台灣女人比較 大陸女人不會是省油的燈,
港女其實好老實
倪匡人頭戀加十探討愛情與生命
讀書
20211129

https://m.youtube.com/watch?v=OjqiwuCgNXU

Too Simple Sometimes Naive 20211129

#譚詠麟 #食粉絲 #彭帥

00:00 大陸女人不會是省油的燈,港女其實好老實
00:26 只有香港女人最老實,正直
01:00 大陸女人特別鍾意影相,由林峰、潘雙雙到譚詠麟同粉絲,香港女人唔做
02:37 倪匡人頭戀加10,十篇短篇小說寫得最好
05:32 大陸女人唔係省油的燈
07:40 彭帥攬炒功力深厚,引起國際關注
08:10 譚詠麟食粉絲睇到好多香港男人,都係對大陸女人睇得太天真
10:22 譚詠麟食粉絲隨時會被人擠牙膏
12:10 大陸女人一得手就表露真身,娶返去就中伏
15:40 大陸女人好多個樣係整容整出來
17:40 大陸女人實問對方有無外國護照,擺明唔要齋持特區護照人士
20:56 香港女仔唔會咁造作
23:20 香港人正常都唔會要阿伯,所以大陸女人明顯係工於心計
25:10 唔貪心唔貪色就會一生平安
27:20 香港女人唔會突然變得好惡
27:42 台灣女仔唔需要好壓抑
28:36 大S飛汪小菲飛得遲
30:14 對於無腦男人,有錢都頂得順
32:14 大陸女人只能敬而遠之
35:10 人頭戀加十 1983年出版,倪匡的全盛時期
36:03 人頭戀探討愛情和生命是什麼
42:10 你可不可以只愛一個頭
43:55 生存形式有無局限
46:53 十篇短篇懸疑小說相當值得推薦
51:20 倪匡愛情十誡其實我自己整合,但抄完唔俾Credit
53:27 婚姻可以培養,愛情不可以培養

#中國女人 #中港婚姻 #港女 #台女
__
精選影片:
首次你問我答 Q&A!會否結婚?會否移民?
https://youtu.be/9bl20vqvECQ

六萬訂戶你問我答Q&A!會否參選立法會?
https://youtu.be/JCUpYg0b6T8

七萬訂戶你問我答Q&A!為何我不在香港累積財富?
https://youtu.be/x0Llrihq-ts
__
Patreon: https://www.patreon.com/sharoncheung
Facebook: https://www.facebook.com/cheungpowahc...
Instagram: https://www.instagram.com/sharon_po_w...
Good0Bad0
2021/11/29, 9:53:02 晚上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆