HKGalden學術臺
發表文章發起投票回覆
張寶華 陸秀霞博士: 察覺心病要留意小處 六大徵狀要注意 自我應變才戰勝抑鬱
張寶華
陸秀霞博士:
察覺心病要留意小處 六大徵狀要注意
自我應變才戰勝抑鬱
會客室 20211118

https://m.youtube.com/watch?v=zGU3LNCgq7M

Too Simple Sometimes Naive 20211118

#壓力 #抑鬱 #心理健康

00:00 察覺心病要留意小處 自我應變才戰勝抑鬱
00:52 人生有五分一機會遇上抑鬱,點樣自我察覺,六大徵狀要注意
08:20 工作太忙可能令你察覺唔到微細問題
13:37 遇到有跡象,點樣跟進?
20:27 自我應變同轉化係重要

#心病 #陸秀霞 #工作 #休息
__
精選影片:
首次你問我答 Q&A!會否結婚?會否移民?
https://youtu.be/9bl20vqvECQ

六萬訂戶你問我答Q&A!會否參選立法會?
https://youtu.be/JCUpYg0b6T8

七萬訂戶你問我答Q&A!為何我不在香港累積財富?
https://youtu.be/x0Llrihq-ts
__
Patreon: https://www.patreon.com/sharoncheung
Facebook: https://www.facebook.com/cheungpowahc...
Instagram: https://www.instagram.com/sharon_po_w...
Good0Bad0
2021/11/19, 10:51:29 上午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆