HKGalden科技臺
發表文章發起投票回覆
和理看天下 元宇宙觸感突破:「電子皮膚」,元宇宙 Kiss 將會係咁嘅! 元宇宙世界,「真身」
和理看天下
元宇宙觸感突破:「電子皮膚」,元宇宙 Kiss 將會係咁嘅!
元宇宙世界,「真身」隨時會變「鬼魂」,點解?
香港人咁鍾意炒樓,將來元宇宙炒樓,會係咁嘅!

https://m.youtube.com/watch?v=JgN-19EVidw

和理看天下 Nov 5, 2021

https://www.patreon.com/verygor 請支持「和理看天下」Patreon,講人話,抗濁流。
https://mewe.com/i/和理看天下
https://mewe.com/join/和理看天下mewe移民互助組
https://mewe.com/join/移民英文group

#和理看天下
#元宇宙觸感突破
#電子皮膚
#元宇宙觸感電子皮膚
#元宇宙世界真身變鬼魂
#元宇宙炒樓
Good0Bad0
2021/11/05, 12:49:04 下午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆