HKGalden飲食臺
發表文章發起投票回覆
K Kwong 鄺士山專訪 X EMILY : 香港人想做港豬 但見到唔公義會出聲!| Holly
K Kwong 鄺士山專訪 X EMILY :
香港人想做港豬 但見到唔公義會出聲!|
【Holly Brown N You】
https://m.youtube.com/watch?v=pBqD25huqjo

Holly Brown Channel
Aug 19, 2021

由補習天皇到2019年分析催淚彈,再到爆發疫情成為口罩KOL
K Kwong大概是最鋤強扶弱和敢言的前補習天皇
一起聽聽K Kwong的人生故事!

#kkwong #鄺士山 #KKwong #化學博士 #補習天皇
#hollybrown #hollybrowncoffee #蘋果日報 #蘋果記者
#appleadaily #口罩KOL #現代教育
Good0Bad0
2021/08/21, 2:07:42 下午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆