HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
黃世澤 唐英傑案只不過係假法治下嘅不義判決
黃世澤
唐英傑案只不過係假法治下嘅不義判決
黃世澤幾分鐘評論
20210730
https://m.youtube.com/watch?v=HWnIfgD1YRY&pp=sAQA

martin oei

#唐英傑 #光復香港 #時代革命

00:00 唐英傑案只不過係假法治下嘅不義判決
00:50 案件無陪審員判決,最後注定係不法判決
06:00 唐英傑案嘅法官根本有份參與政變
15:00 只有回歸英國,才能重建香港

#基本法 #言論自由 #法治 #法官 #評論 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家
https://martinoei.com/
Good0Bad0
2021/07/31, 10:55:33 上午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆