HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
黃世澤 元朗 河南 鄭州 地鐵 港鐵 網評員
#元朗 #河南 #鄭州

黃世澤
元朗 河南 鄭州 地鐵 港鐵 網評員
黃世澤幾分鐘評論
20210721
https://m.youtube.com/watch?v=QXnPk5sKe4M

martin oei
146K subscribers

#元朗 #河南 #鄭州
00:00 元朗 河南 鄭州 地鐵 港鐵 網評員
01:00 鎮壓藏人、維吾爾人、香港人係無代價?
02:03 點解坐地鐵都唔安全?
03:52 河南係盛產網評員
09:00 河南網評員縱容共產黨高官不負責任
11:48 環球時報對德國冷嘲熱諷大開眼界
16:20 河南人知道當年香港人感受未?

#太子 #港鐵 #地鐵 #網評員 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家
https://martinoei.com/


Good0Bad0
2021/07/22, 4:56:40 下午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆