HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
香港幾時立法 禁止港鐵在黃雨下行駛
浸到屋頂都仲係黃雨
如果湧入地鐵
咪一獲熟
Good1Bad0
2021/07/22, 2:09:39 下午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆