HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
黃世澤 習近平推反外國制裁法一啲都唔可愛
#反外國制裁法 #習近平 #可愛中國

黃世澤
習近平推反外國制裁法一啲都唔可愛
黃世澤幾分鐘評論
20210610
https://m.youtube.com/watch?v=F8FeeVbN9zk

martin oei
138K subscribers

#反外國制裁法 #習近平 #可愛中國
00:00 習近平推反外國制裁法一啲都唔可愛
00:32 話習近平係小熊維尼係響應可愛中國口號
02:55 中國制裁歐洲一人一票選出嚟嘅議員係中歐投資協定炒粉原因
07:55 西方國家只會覺得中國無藥可救
10:50 依家連軍方都唔可以批評
14:35 英美已經準備締結新大西洋憲章
18:20 中國錯過同西方Make Deal時間
#田飛龍 #香港 #人大常委 #戰狼外交 #評論 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家
https://martinoei.com/
Good0Bad0
2021/06/11, 11:50:51 上午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆