HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
黃世澤 歐盟決定唔理匈牙利自己出聲明為救生艇鋪路
#歐盟 #救生艇 #匈牙利

黃世澤
歐盟決定唔理匈牙利自己出聲明為救生艇鋪路
黃世澤幾分鐘評論
20210610
https://m.youtube.com/watch?v=lvb9SGMx15M

martin oei
138K subscribers

#歐盟 #救生艇 #匈牙利
00:00 歐盟決定唔理匈牙利自己出聲明為救生艇鋪路
00:40 北京唔要復旦分校,都要阻止歐盟救生艇
01:40 歐盟要同日本同步
04:30 歐盟為正式實行去年嘅方案鋪路
08:00 採用類似神根、EU Blue Card嘅方式去解決問題
17:12 歐盟可以唔理匈牙利自己做嘢

#EU #BNO #BlueCard #香港 #評論 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家
https://martinoei.com/
Good0Bad0
2021/06/10, 10:40:08 晚上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆