HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
公務員事務局冇副局政助 鄭松泰竟然唔知?
鄭松泰書面查詢公務員事務局副局長同政助薪酬,然而後兩者並唔存在。

喺現時嘅政治委任制度下,大部分政策局嘅主要官員包括局長、副局長及政治助理,但公務員事務局除外。不過有議員在任4年都仲未搞清楚,竟向局方查詢用喺支付公務員事務局副局長同政治助理嘅薪酬及津貼預算開支到底係幾多,認真尷尬啊!

鄭松泰早前就2021至2022財政年度開支預算提出書面查詢,要求局方列出新一個財政年度,用喺公務員事務局局長、副局長、政治助理嘅薪酬同津貼預算開支。局方就簡短回應指,為編製財政預算,為局長職位預留薪酬開支為407萬港元,並指局長並無獲發其他津貼。局方又澄清公務員事務局冇開設副局長及政治助理職位。
其實鄭都開咗幾年會,到依家都唔知公務員事務局無副局長及政治助理職位,又真係有啲離譜喎。
Good0Bad1
2021/04/08, 11:27:59 晚上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆