HKGalden財經臺
發表文章發起投票回覆
【一名經人】如斯「教授」 果然「高手」-羅家聰
https://hk.appledaily.com/finance/20200810/3NNUMK5L7VEUXJTUKYBUV2OYNM/

節錄

【一名經人】如斯「教授」 果然「高手」-羅家聰

https://hk.appledaily.com/resizer/5pr_SnKB48VqLImrm3Odz9SMoFQ=/1280x853/filters:quality(100)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/appledaily/KPCPLFSPU5BEVP2XOPRUSP5JBY.jpg
■2003至2018年間,本港實質租金升了八成。 資料圖片

前周文章竟惹筆戰疑雲。區區豈有這般無聊,不過眼見自稱好懂經濟的疑幻似真,公器便要用來以正視聽。且看那徐副教授(實自稱「教授」)上周中一文所拋的理論。

原文:總樓宇數量越多,租金就越低。

徐副教授,香港的總樓宇數量確在一直增加,但實質租金走勢其實跟名義的類似,皆沙士前跌之後升,2003至2018年實質租金升了八成。做研究,不是照抄理論就行。

原文:樓價越高,新樓嘅供應量就越多。

徐副教授,建樓。。。。。。。。

原文:舉個例,當市場預期改變,認為未來住屋需求大增,租金短期內係唔會受影響嘅,但由於樓價是所有未來租金嘅折現,預期改變會馬上推高樓價,高樓價嘅好處之一係鼓勵發展商起多啲新樓去滿足未來嘅需求,咁唔算炒賣,亦唔係咩泡沫。

徐副教授,你這句話在1997年中前的。。。。。。。。

另一篇文章的原文:我話不學無術:「價格理論嘅基本因素,離唔開供求同利息;計量經濟去數樓市周期……」

徐副教授,「離唔開供求」固然無懈可擊、無可辯駁:阿媽係女人,有啥好討論?至於樓價是否受利息影響,近廿年的研究仍未有。。。。。。。

最後,區區掛了大學虛銜多年,大學網頁清楚顯示,但甚少用上,頂多自稱羅某;有人多處自稱中大、科大客座副教授而網頁無名(但卻有其他客座人名)。做學術,還是老實點好。徐副教授,對嗎?

羅家聰

[email protected]


Good0Bad0
2020/08/10, 7:15:28 晚上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆