HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
認住佢地 - 左丁山
https://hk.appledaily.com/columnist/20200717/NXH4OSBZ2NE5XKP55QED6M6SEE/

節錄

認住佢地 - 左丁山之前左丁山寫過建制派未選先怯,。。。。。。。。。。。

選舉主任咁快開槍,。。。。。。。。。。選舉主任有五位最快有行動:

(一)新界東地方選區選舉主任楊蕙心

(二)新界西地方選區選舉主任黃展翹

(三)九龍西地方選區選舉主任梁子琪

(四)香港島地方選區選舉主任黃智華

(五)法律界功能組別選舉主任莫君虞

呢五位勤力用功嘅選舉主任在7月25日星期六。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。正如一啲中環deal maker諗到一條妙計玩財技,但公司律師話法律上未必許可,老闆就會講:「咁高薪請你做乜,同我死掂佢!」(按:左丁山曾親耳聽過呢類說話。)曾鈺成係政治師爺款,話唔定西環會受落,下令相關人等:「延期就延期,你地死掂佢!」老實講,如果諗住實贏,講咁多嘢做乜噃,仲要元老級人馬譚耀宗、曾鈺成厚住面皮嚟講,加埋選舉主任閃電出擊㖭。哈,居然有人死掂佢,話將延期選舉之事交畀人大常委決定喎,識自閹而自肥,可以考試第一。
Good0Bad0
2020/07/31, 6:27:18 晚上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆