HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
關於來緊遊行同抗爭
今時今日,中共同港共連戲都唔撚做,想要做低香港人,唔好話勇武,就連遊行都好似有相當危險。對家已經準備隨時落閘放狗,而家做野更加易被拉,而且可以肯定被拉後下場會慘過以前。所以我已經唔贊成搞大型勇武行動,而且唔贊成大形遊行期間勇武。

對於呢段期間,畫為保存有用之軀,我認為手足發夢:

1. 唔可以俾共匪有準備既機會
2. 盡量令共匪反應唔切

至於點做:

1. 大型遊行果陣,所有人都做和理非,遊行完就走,有唔對路都走;
2. 而家發夢比以前更危險,但執意要發夢既話,可以參考gta既搶劫任務咁:
- 只同自己最信得過既手足,組成小隊;
- 一早決定要發咩夢;
- 預早決定幾時發夢,除左成功機會唔好被其它外來因素影響;
- 預早偵察發夢地點,除左成功機會唔好被其它外來因素影響;;
- 準備好裝備;
- 為發夢過程定時限;
- 一早決定點樣撤退;
- 完成既定目標就撤退,未完成但夠鐘都撤退;
- 只發一早決定好既夢,唔好臨時有發其它夢既打算;
- 撤退成功後保持低調;
- 就算見到其他手足,都唔好有太多交流;
- 唔好俾其它手足影響自己既發夢;亦唔好插手其他手足既發夢;
- 只在絕對信得過既情況下,先同其它手足交換聯絡;
- 發十次小夢唔俾狗咬,絕對比發一次大夢俾狗咬更好

今時唔同往日,手足再無任何出差錯既空間,一切都要以保存有用之軀為先。
Good0Bad0
2020/05/23, 12:33:19 凌晨
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆