HKGalden娛樂臺
發表文章發起投票回覆
【堅離地傾.沈旭暉 007】 社會抱負先行的藝人:王宗堯 (上)
【堅離地傾.沈旭暉 007】
社會抱負先行的藝人:王宗堯 (上)

https://youtu.be/L9-Q0g2PdG0


堅離地球 · 沈旭暉
83.9K subscribers

唔知幾時開始,香港藝人如果唔做護旗手,就要擔心搵唔到食,如果公開支持社會運動,就會被全面封殺,王宗堯依然無悔行呢條路,相當唔簡單。究竟「黃色經濟圈」能否催生「黃色演藝圈」,唔靠大陸市場能否令藝人生存,未來一代演藝界又點睇出路?

Music:
Jazzy Frenchy - Benjamin Tissot
Standards - Tom Fox

Simon 沈旭暉 堅離地 Social Media ▶
Facebook: https://www.facebook.com/shensimon
Instagram: https://www.instagram.com/simon.diplo...
Twitter: https://twitter.com/simonshen_glos
Blog: https://simonshen.blog/
其他合作及查詢可以電郵至[email protected]
Good0Bad0
2020/05/13, 12:52:56 下午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆