HKGalden財經臺
發表文章發起投票回覆
滙控撤股息 - 左丁山
https://hk.lifestyle.appledaily.com/lifestyle/columnist/%E5%B7%A6%E4%B8%81%E5%B1%B1/daily/article/20200403/20892694/

滙控撤股息 - 左丁山3月30日閱金融時報,得知ECB(歐洲央行)下令歐盟區銀行不得派發股息,左丁山對總編G(以前係記者小G,月前升做總編,代替榮休嘅老總C;老總C擔任新聞界高職逾40年,退休享福而去,有運有福之人,退休認真識揀時間,呢幾個月世事紛陳,今日唔知明日事,站在新聞前線認真難捱。)講:「弊,容乜易滙豐唔派息?」總編G話:「唔會啩,英國已脫歐,滙豐唔駛跟ECB命令啫。」左丁山起初都以為係,但回心一諗,如果英倫銀行跟風,咁會點?話口未完,英倫銀行在3月31日由副行長出信予各英國銀行,強烈勸喻一眾董事會考慮停止派息,限在星期二晚上答覆。於是星期三4月1日(香港時間)早上,英國各大銀行滙豐,西敏寺,萊斯,蘇皇,渣打皆宣佈不派2019年末期息,答允2020年全年不派息,亦不進行股票回購。ECB其實亦叫歐盟區銀行停發職員花紅,但英國銀行未跟風。

問題來了,滙豐已宣佈4月12日派發末期息21美仙,股票已經除淨(ex-dividend),如今滙豐突然撤銷2019年末期息,算唔算違反承諾,形同違約(default)?大量投資者對此感到困惑,在市場打滾近50年嘅資深經紀,做過大公司董事,來短訊講:「它發佈了派息消息,現在無論基於什麼理由取消了,(一)會否構成誤導投資者,(二)因為它派息而買入滙豐的投資者,如果因此蒙受損失,是否有權索償,值得研究和思考?」

證監會、港交所、金管局不要以為這是小事,英倫銀行不是發出命令,無明令禁止派息,只是用「道德勸喻(moral persuasion)」,本國銀行服從,是否便足夠作為銀行不派息的保護傘?要知道,香港散戶持有滙豐之最大理由是每年派息穩定兼優厚,過去一百年如日出日落咁容易預測,4月1日之前,絕對無人懷疑滙豐會撤回已宣佈之派息決定,散戶損失不菲,基本上香港所有退休基金,大學永續基金皆持有滙控作派息用途,這類基金投資者更是損失慘重,滙控之最大單一股東是Black Rock貝羅德,擁有14.84億股,7.3%,第二大股東是中國平安保險,有14.19億股(2019年4月美銀資料),兩大股東持有29.03億股,本該計每年可收息116.12億港元,而今完全落空,你說Black Rock及平保怎麼辦?有人持100萬股,每年收息400萬元,生活優游,突然在2020年收入歸於零,會如何打算?沽貨則蝕到入肉,不沽則入息全無,港人與滙控股票談戀愛多年,料不到有今日的結局……

(利申:左丁山家人持有滙控)

左丁山
電郵 :[email protected]


精挑細味 籽想好食,即like「籽想好食」FB專頁!

Good0Bad0
2020/04/04, 12:25:26 凌晨
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆