HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
有冇人諗同?
香港=?‬

‪根本係世界上最關鍵嘅實驗體/跳板/試驗樞紐。‬

‪喺咁嘅地方,‬

‪虛幻嘅假希望、無前景嘅工種/行業⋯‬

‪仲有班貌離神合,蛇鼠一窩‬

‪擺明喺度做緊戲嘅演員‬

‪同埋設計好咗嘅遊戲‬

‪故事中嘅預告、發展同結局‬

‪畀班有後路嘅人作好哂‬

‪最後⋯‬

Good0Bad0
2020/02/15, 3:54:06 下午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆