HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
【極惡毒】電槍加CS會著火
https://www.theguardian.com/uk/2001/dec/09/ukcrime.nickpatonwalsh

係呢個研究入面發現,如果人/物體上有CS物質,中電擊槍係有好大機會著火。

所以外國警察通常唔會同時配備胡椒噴劑(因為有CS)同電擊槍,或者係用無CS嘅胡椒噴劑

依家香港係咁催淚彈放題,再配備電擊槍=大條道理對示威者實施火刑

同我推爆呢個post
Good0Bad1
2020/01/15, 2:48:10 下午
引用快速引用
本貼文共有 1 個回覆
一鍵留名
#12020/01/15, 7:32:38 晚上
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆