HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
N無勇武派:做乜都唔收貨
https://hk.news.appledaily.com/local/20200115/YEJCVBC3GFBTSOVZCNYXZJGO7U/

N無勇武派:做乜都唔收貨


有「守護孩子」長者成員稱會將省下來的錢,支援抗爭者。資料圖片

【本報訊】政府推出百億紓困措施,長者政策成焦點,包括兩元車資優惠放寬至60歲,經常出入警暴場合的民間組織「守護孩子」成員稱會將省下來的錢支援抗爭,亦有辭工抗爭的前線抗爭者明言不會申請,更有N無抗爭者表明「無論(政府)做乜都唔會收貨」。

相關新聞:製「恢復正常」假象向京交差


六旬婦省車資助抗爭者

守護孩子60歲成員羅太合資格獲兩元車資優惠,她預計省下來的錢會支援因政見無家可歸的年輕人,或給支援流亡台灣者的機構,「最想佢派一萬蚊,起碼畀九千出去(支持抗爭)先」。

政府宣佈透過關愛基金,為失業人士及就業不足人士,發放最多三個月的「有時限」現金津貼。去年6月辭職的前線抗爭者歐陽(化名)明言不會申請,「因為我哋信唔過政府」,憂政府藉此收集個人資料,並以失業時間推斷申請人有否參與抗爭,繼而拘捕。紓困措施集中長者,歐陽認為是「收買年長人士,收買拎緊政府資助的人」,向年輕人則推出失業措施,「仲覺得香港後生冇錢,冇屋住,所以出嚟『搞嘢』」。他批評林鄭「堅離地」,措施無助解決民憤,市民堅持追究警暴,「唔係用錢就可以解決」。

前線抗爭者Martin(化名)屬N無人士,他質疑多年來施政報告一直無長期措施保障N無人士,但向各階層推出惠民措施本屬政府責任,「掟一百億出嚟動機為咩?解決政治問題還是掩口?」他批評政府一直無誠意回應五大訴求,致社會對施政出現信任危機,「無論做乜都唔收貨」。

■記者鄭祉愉
Good0Bad0
2020/01/15, 2:10:07 下午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆