HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
警暴深化 - 左丁山
https://hk.lifestyle.appledaily.com/lifestyle/columnist/%E5%B7%A6%E4%B8%81%E5%B1%B1/daily/article/20191109/20802753/

警暴深化 - 左丁山
專欄以前講過,警察與示威者之連串衝突,造成警民互恨,警媒互憎之局面。五個幾月過去了,警民互恨更日益深化,睇直播畫面,一啲年輕示威者似抱「與汝皆亡」之決心,明明以少敵多,以磚頭木棍對付布袋彈與催淚煙及胡椒噴霧,根本強弱懸殊,仍然拚死無大害,唔怕畀警棍打到頭破血流,令旁觀者不忍。警察執法,如跟足警察通例及守則,應該點到即止,拉咗人,扣上手銬或綁着疑犯雙手就算數,但從畫面所見,警察屢屢乘勢抽水,疑犯已倒在地上動彈不得了,防暴隊隊員仍然來一個飛跪,借勢以膝頭鋤落疑犯背脊,簡直係意圖傷人,斷疑犯筋骨;又或者,已包圍疑犯,還要兜口兜面噴胡椒噴霧,傷人面孔。呢啲攻擊性行為,或者合乎中國公安部守則,但以香港習慣之西方價值觀念嚟睇,此非警暴為何?大概示威者以不同形式,分散各個地區,加上勇武者攻擊,已令警察疲於奔命,失去常性,忘記理性,警察通例守則自然拋諸腦後。

警察與示威者嘅粗暴動武,透過記者媒體,活生生呈現於香港市民眼前,藍絲睇咗,大罵示威人士破壞公眾秩序,毀壞他人店舖財物,係違法違紀之暴亂;黃絲看了,覺得警察過份使用暴力,破壞人權,且任性施放催淚彈,已經失控。睇嚟香港黃絲人數多過藍絲,商場內警察跌在地上,旁觀市民拍手掌,可見一斑。特區政府應嚴肅檢討,示威五個月之後,市民之正常生活受到影響,搭地鐵有障礙,點解和理非市民仍然甚少與勇武者割席?點解市民仍然同情示威者?未至腦殘心廢嘅官員都應該知道,現時警暴不得人心,警方越暴力,越恃勢凌人,越不按例辦事(例如展示編號委任證),越是難以平息示威行為。到了21世紀,特區政府文官還是任由警察用粵語殘片內,縣令與土豪惡霸勾結那一套,對不服市民喝令:給我打!(或者呢套係中央公安局相信嘅方法),直情係愚昧落後。假如「給我打」就可以止暴制亂,黎巴嫩、伊拉克總理使乜搞到要辭職?智利總統使乜要內閣總辭?依家香港警察仇視傳媒,推撞拘捕記者已成常態,根本不可能得到媒體支持(藍絲老闆控制之傳媒例外)。林鄭月娥與行政會議面對如此形勢束手無策等運到,因住天見久遠!

左丁山
電郵 :[email protected]
Good0Bad0
2019/11/09, 6:30:06 晚上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆