HKGalden吹水臺
發表文章發起投票回覆
Q:點睇環時記者被綁? A:若不離開就可能有呢啲風險。 #李家超局長教我地㗎
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆