HKGalden吹水臺
發表文章發起投票回覆
所有資金已撤走, 隨時可以攬炒啦! !


已成功開新加坡同加拿大戶口, 所有錢轉走晒. 隨時可以同香港嗰班「管,商,鄉,黑,警勾結」攬炒

Good1Bad0
2019/08/14, 12:10:36 中午
引用快速引用
本貼文共有 7 個回覆
開戶口好容易, 大家直接去滙豐櫃枱攪就得, 兩三個星期就有.

可以網上處理賬戶, 滙款走
#12019/08/14, 12:12:57 中午
引用快速引用
不過最少要 1M 港幣先開到戶


資深唔夠嘅話, 錢可以放係我度先
#22019/08/14, 12:16:52 中午
引用快速引用
不過最少要 1M 港幣先開到戶


資深唔夠嘅話, 錢可以放係我度先


屌你~~最少要1M ??

我有3M
#32019/08/14, 2:30:02 下午
引用快速引用
要不要飛過去搞??
香港政府會唔會查到有戶口?? 戶口內又有錢??
人不在當地, 會唔會無去點點點, 就凍結左, 取消左, 一筆勾銷架..........屌
#42019/08/14, 2:32:24 下午
引用快速引用
不過最少要 1M 港幣先開到戶


資深唔夠嘅話, 錢可以放係我度先


屌你~~最少要1M ??

我有3M


精蟲? 咁少嘅
#52019/08/14, 6:05:42 晚上
引用快速引用
要不要飛過去搞??
香港政府會唔會查到有戶口?? 戶口內又有錢??
人不在當地, 會唔會無去點點點, 就凍結左, 取消左, 一筆勾銷架..........屌


唔使, 係香港攪


安全過放係香港
#62019/08/14, 6:09:41 晚上
引用快速引用
快啲走啦, 如果唔係渣都無呀
#72019/08/17, 1:25:17 下午
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆